جمعه, 30 ارديبهشت 1401
اخبار
دسته بندي اخبار 

ارتباط با ما
کارخانه:لرستان-دورود-خیابان پاسداران
پست الکترونیک فروش: cement.sale@dcco.ir
پست الکترونیک شرکت:       info@dcco.ir 
کدپستـی کارخانه:           6881933331 
کدپستی دفتر تهران:         1569646611
دفتر مــدیریت:   15- 06643225614
تلفن شـــرکت:       5-06643222101
دفتر فـــروش:       06643223055  
امور قـراردادها:       06643227220
مدیر  بازرگانـی:       06643211932    
مدیر  مالـــی:       06643215310
واحد صدور چک:      06643217073
دفتر تهران: خیابان سهروردی شمالی،خیابان اندیشه دوم(قدس)،پلاک 69،ساختمان سیمان خاش،طبقه اول -سیمان دورود
تلفن : 42147000-021 داخلی 101و102

6.0.5.0
گروه دورانV6.0.5.0