شنبه, 25 آبان 1398

بررسي ساختار ميكروسكپي و خواص مكانيكي نواحي جوش فولاد هدفيلد

ارائه شده در چهارمین کنفرانس بین المللی مواد

مهندس اکبر باجلان

مؤلف مهندس اکبر باجلان

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها
    V5.4.0.0