دوشنبه, 29 دی 1399

نقش انرژي گرمايي بر افزايش کيفيت پزولانها

نقش انرژي گرمايي بر افزايش کيفيت پزولانها

مهندس احمدیاراحمدی کارشناس ارشد زمین شناسی اقتصادی

مهندس احمدیاراحمدی کارشناس ارشد زمین شناسی اقتصادی مهندس فرهنگ حسینی فوق لیسانس شیمی آلی

مهندس احمدیاراحمدی کارشناس ارشد زمین شناسی اقتصادی
مهندس فرهنگ حسینی فوق لیسانس شیمی آلی
امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها
    پورتال شرکت سیمان دورود
    V5.4.0.0