پنج‌شنبه, 6 آذر 1399
دريافت تنديس طلائي  انجمن جهاني  رهبران  تجاري اسپانيا: 

شركت سيمان دورود با اهتمام به سرآمدي و با تلاش همه جانبه كاركنان دلسوز و پر تلاش و زحمتكش خود و  بخاطر كيفيت برتر محصول  سيمان توليدي ،در كميته انتخاب هيجدهمين جايزه بين المللي ساختمان ( هزاره جديد ) مستقر در كشور اسپانيا از بين 120 كشور جهان بعنوان  توليد كننده بهترين و با كيفيت ترين  سيمان  در سال 1385 انتخاب شد و مفتخر به دريافت تنديس طلائي انجمن فوق گرديد .
اميدواريم كه با ابتكار و خلاقيت و پشتكار مضاعف در آينده نيز شاهد استمرار اينگونه افتخار آفريني ها در عرصه توليد و صنعت باشيم .
دريافت تنديس طلائي انجمن جهاني رهبران تجاري اسپانيا: شركت سيمان دورود با اهتمام به سرآمدي و با تلاش همه جانبه كاركنان دلسوز و پر تلاش و زحمتكش خود و بخاطر كيفيت برتر محصول سيمان توليدي ،در كميته انتخاب هيجدهمين جايزه بين المللي ساختمان ( هزاره جديد ) مستقر در كشور اسپانيا از بين 120 كشور جهان بعنوان توليد كننده بهترين و با كيفيت ترين سيمان در سال 1385 انتخاب شد و مفتخر به دريافت تنديس طلائي انجمن فوق گرديد . اميدواريم كه با ابتكار و خلاقيت و پشتكار مضاعف در آينده نيز شاهد استمرار اينگونه افتخار آفريني ها در عرصه توليد و صنعت باشيم .

پورتال شرکت سیمان دورود
V5.4.0.0