08:56 - پنج‌شنبه, 5 ارديبهشت 1398   
         

عنوان : نقش انرژي گرمايي بر افزايش کيفيت پزولانها
زير عنوان : نقش انرژي گرمايي بر افزايش کيفيت پزولانها
تاريخ شروع : 26/04/1391
مولف : مهندس احمدیاراحمدی کارشناس ارشد زمین شناسی اقتصادی
خلاصه : مهندس احمدیاراحمدی کارشناس ارشد زمین شناسی اقتصادی مهندس فرهنگ حسینی فوق لیسانس شیمی آلی
توضيحات :             
مهندس احمدیاراحمدی کارشناس ارشد زمین شناسی اقتصادی
مهندس فرهنگ حسینی فوق لیسانس شیمی آلی

بازگشت        فايل الحاقي        چاپ چاپ