08:53 - پنج‌شنبه, 5 ارديبهشت 1398   
         

عنوان : شناخت ABC برآورد قیمت میتنی بر فعالیت در شرکت
زير عنوان : شناخت ABC برآورد قیمت میتنی بر فعالیت در شرکت
تاريخ شروع : 11/05/1391
مولف : سعید فولادوند کارشناس ارشد مهندسی بازاریابی و فروش
خلاصه : سعید فولادوند کارشناس ارشد مهندسی بازاریابی و فروش
توضيحات :             

بازگشت        فايل الحاقي        چاپ چاپ